Gathega Dam supplying the water to power Guthega power station as part of the Snowy mountains hydro scheme, New South Wales, Australia.

Gathega Dam supplying the water to power Guthega power station as part of the Snowy mountains hydro scheme, New South Wales, Australia.