Salmon Farm

Salmon Farm

Worker on farm standing next to salmon feed. Villa Leppefisk salmon farm, Vestnes, Norway