Dugong. Indo-Pacific Ocean

Dugong (Dugong dugon), Indo-Pacific Ocean

Dugong (Dugong dugon), Indo-Pacific Ocean